Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség

Magyar Turisztikai Desztináció Management Szövetség
Magyar Turisztikai Desztináció Management Szövetség

Kapcsolat
Magyar TDM Szövetség

Horváth Viktória - titkár

Tel:+36 30/773-6536
E-mail: info@tdmszovetseg.eu

TDM Szövetség ©
info@tdmszovetseg.eu
All Rights Reserved 2011.

Turizmus törvény, pályázatok és régiós regisztráció - Interjú Balogh Károllyal

A napokban hivatalosan is egy éves lett a Magyar TDM Szövetség (MTDMSZ), az eltelt időszak tevékenységéről, az elért eredményekről és a jelenlegi fő lobbitémákról Balogh Károly elnököt kérdeztük.
A TDM szövetség egy éves fennállása alatt a taglétszám gyakorlatilag megduplázódott, és mostanra meghaladta a 30-at, ami több ezer vállalkozó és száznál is több önkormányzat turisztikai képviseletét jelenti, ráadásul hetente vannak új jelentkezők. Az egy év alatt két sikeres, több mint 100 résztvevővel lezajlott, saját büdzséből szervezett TDM konferenciát (Tokajban és Móron) tudhatnak maguk mögött, kezdeményezői voltak a szakmai szervezetek közötti rendszeres megbeszélések újbóli elindításának, s a szövetség megalakulása óta folyamatosan egyeztet szakmai ügyekben a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmus főosztályával és a mértékadó szakmai szervezetekkel. A szövetségen belül 8 munkacsoport dolgozik, a taglétszám bővülésével ezek tevékenysége is egyre intenzívebb. Tavaly ősztől már saját munkaszervezettel és budapesti irodával is rendelkeznek. A szövetség véleményezte és megtette javaslatait az új Nemzeti Turizmus Stratégiához is – sorolja az eddigi tevékenység sarokpontjait Balogh Károly.
 
Mint fogalmaz, jelenleg az egyik legfontosabb aktualitás, hogy lassan célegyenesbe ér az intézményrendszer fejlesztése azzal, hogy rövid időn belül elkezdődhet a régiós TDM szervezetek regisztrációja is. E témában is zajlanak a megbeszélések az NGM-mel.

Állandóan napirenden lévő témaként említi a szakember a finanszírozás kérdését, melyet csakis a várva várt turizmus törvény tudna megnyugtatóan rendezni, pontot téve a magyar turizmus húszéves vesszőfutásának végére. Mint mondja, óriási tévedés, amikor a TDM szervezetektől azt várják el, hogy elsősorban saját bevételeiből tartsa fenn magát, ugyanúgy, mint a piaci szereplők. Az lenne a célravezető, ha - a mintaként szolgáló fejlett országok gyakorlatának megfelelően - a TDM szervezetek a turizmusból befolyó önkormányzati és (kisebb részben) vállalkozói bevételek törvényileg szabályozott visszaforgatásából gazdálkodnának, s ezt csak kiegészítenék a saját bevételek, amelyek túlzott erőltetése óhatatlanul a szakmai munka rovására megy, sőt furcsa konkurencia-helyzeteket teremthet. Az osztrák minta alapján itthon is a szálláshelyi idegenforgalmi adóból, a turizmus hasznából részesedő vállalkozások által fizetendő turisztikai hozzájárulásból, illetve az attrakciók kötelező látogatói befizetéseiből állna össze a három pillér, így önfenntartóvá válna a rendszer.

A finanszírozással áll összefüggésben a másik örökzöld téma is, a pályázatok kérdése. Tavaly nagy lendülettel kezdtek alakulni és fejlődni a TDM szervezetek országszerte, a regisztrált szerveztek száma év elejére elérte a 66-ot, s ezeken felül is sokan készülődnek. A kezdő lendületet a februári kiírást követően a májusi és szeptemberi határidős pályázatok megadták a rendszernek, ám a decemberre ütemezett határidőt a pályázat annak váratlan visszavonása miatt nem érhette meg. Pedig a szervezetek nagy része számított rá, annál is inkább, mert a több hónapos előkészítési folyamattal képtelenség volt korábban végezni. A pályázat sorsáról egyelőre keveset tudni. Ezért az MTDMSZ a napokban levélben fordult a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, kérve a pályázatok mielőbbi, lehetőség szerint heteken belüli újra megjelentetését, hivatkozva a hazai turisztikai szervezetek és önkormányzatok körében összesített elvárásokra, véleményekre. Mint írják, a pályázat felfüggesztésével a TDM rendszer hazai kiépítésére 2007-2013 között rendelkezésre álló 13,07 Mrd Ft összegű Európai Uniós források teljes felhasználása bizonytalanná vált, pont abban az időszakban, amikor e szervezetek egyre inkább képesek lettek volna élni a pályázat kínálta lehetőséggel. Gyakorlatilag az ország valamennyi turisztikailag számottevő desztinációja, önkormányzatai, vállalkozásai és civil szervezetei fordultak ezzel a szövetségen keresztül újra az NFÜ-höz, hogy végre belátható időn belül befejeződhessen a hazai turisztikai rendszer európai szintű átalakulása, hogy versenyképes, márkázott desztinációk léphessenek végre a nemzetközi piacra – áll a levélben. Az MTDMSZ egyúttal ismét felajánlotta együttműködését szakmai konzultációkra.

A nagyságrendek érzékeltetésére: a teljes hazai turisztikai intézményrendszer újragondolására és versenyképessé tételére 2009-2011 között meghirdetett és felosztott pályázati pénzek egésze alig éri el egyetlen elhibázott, megalapozatlan és túlméretezett, szálláshely-, fürdő- vagy egyéb turisztikai projekt Európai Uniós forrásból finanszírozott összegét.

Alapvető cél, hogy a hazai desztinációk turizmusát összefogó TDM-szervezetek szakmai véleményezése elengedhetetlen legyen például annak meghatározásánál, milyen fejlesztések valósuljanak meg egy adott desztinációban, hogy ezek szakmailag megalapozottak legyenek, ne pedig - mint eddig oly sokszor - esetlegesek, fenntarthatatlanok, pazarlók. Pozitívum, hogy a tavaszra ígért turisztikai pályázatoknál a tervezet szerint már előírás lesz a pályázók TDM-tagsága.

2012. január 30.

Forrás: Turizmus.com