Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség

Magyar Turisztikai Desztináció Management Szövetség
Magyar Turisztikai Desztináció Management Szövetség

Kapcsolat
Magyar TDM Szövetség

Horváth Viktória - titkár

Tel:+36 30/773-6536
E-mail: info@tdmszovetseg.eu

TDM Szövetség ©
info@tdmszovetseg.eu
All Rights Reserved 2011.

A Nemzeti Együttműködés Rendszere a turizmusban

2015-06-22 18:26
Teljes struktúra- és szemléletváltás a hazai TDM-rendszerben – pályázati előkészítő workshopot tartott a Magyar TDM Szövetség
A szeptemberben – a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretei között - megjelenő TDM-pályázatok feltételrendszere, valamint a TDM szervezeti rendszer modernizálását célzó TDM 2.0 alapvető kérdései adták a Magyar TDM Szövetség által 2015. június 15-én megrendezett ’Pályázati előkészítő workshop’ fő témáját. A rendezvénynek – már szinte megszokott módon – a budapesti La Prima Fashion Hotel adott otthont.

A rendezvény célja – nem titkoltan – egy, a tagszervezetek bevonásával készülő, konszenzuson alapuló, egységes szövetségi álláspont kialakítása volt, amely egyben a szervezeti rendszer elkerülhetetlen modernizálásának, költséghatékonyabb és méretgazdaságosabb működéséhez szükséges struktúra-átalakításának az alapjait kívánta lefektetni.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Turizmus Főosztálya – a korábbi egyeztetéseknek megfelelően – nagyban számít a Magyar TDM Szövetség szakmai javaslataira a pályázati feltételrendszer kidolgozásában és a turisztikai intézményrendszer átalakításában. A Szövetség által kidolgozott TDM 2.0. rendszer integrálja a hazai tapasztalatokat, valamint a jó nemzetközi gyakorlatokat is, mindezzel új alapokra helyezi az utóbbi évek során létrejött hálózatot úgy, hogy meghatározza a tudatos, tervezhető és fenntartható pénzügyi és működési feltételek kialakításához szükséges rendszerszintű feltételeket – ezzel megelőlegezve a hazai turizmusipar irányításának térségi menedzsmentrendszereken alapuló, egész Európában egyeduralkodó, ezért versenyképességi szempontból elkerülhetetlen struktúraváltását.

A magyarországi turizmusipar menedzsment-rendszerének legnagyobb hiányossága a szervezetek véleménye szerint továbbra is a szabályozatlansága. Az állami-, önkormányzati- és magánszektor tevékenységének hiányzó koordinációja, a három szektor együttműködésének közös érdekeken nyugvó, hiányzó érdekeltségi- és keretrendszere az, ami gyakran a források szétforgácsolását, a párhuzamos termék- és szolgáltatásfejlesztési, valamint marketing-kompetenciák egymással konkuráló, alacsony hatékonyságú működtetését eredményezi. A tanácskozás és workshop során a tagság ennek fényében igyekezett újradefiniálni saját szervezeti céljait és szövetségi politikáját. A nem ritkán heves viták eredményeként azonban végül sikerült közös nevezőre jutni.

A szervezetek életében várhatóan gyökeres változást hozhat a workshop során közösen megfogalmazott és elfogadott, új stratégiai cél, amely az eddigiektől eltérően nem önmagában a szervezeti rendszerben, hanem egy jóval átfogóbb, az egyes szervezeteken túlmutató Magyarország-brand megteremtésében és fenntartásában látja a teljes struktúra és egyben a kialakítandó, új magyar turizmusirányítási rendszer legfontosabb stratégiai célját. Ez az az átfogó, az egyes térségekben rejlő szinergiákat hasznosító közös eszme az, amelybe markánsan elkülöníthető profillal, de egységes márka-, minőség- és termékkoncepciónak alárendelt stratégia alapján illeszkedik a desztinációk rendszere és kínálata csakúgy, mint a turizmus egészét meghatározó szolgáltatások és infrastruktúra kínálati elemei.

A Magyar TDM Szövetség tagjainak a workshop alkalmával lehetősége nyílt véleményt formálni és javaslatokat tenni az elnökség által kidolgozott szakmai anyagokkal kapcsolatosan. A megjelent szervezetek – a gyakran parázs viták során – kialakult, új koncepciót és rendszerfelépítést végül önmagukra nézve kötelező érvénnyel elfogadták, és ezzel a maguk részéről komoly lépést tettek a magyar turizmusirányítási rendszer elkerülhetetlen modernizációja, a turizmus területén megvalósítható Nemzeti Együttműködés Rendszere felé.